Gminne Strefy Rozwoju - zintegrowanym miejscem, obszarem gminy otwierającym perspektywę uzyskiwania dochodów przez osoby prywatne jak i podmioty gospodarcze oraz NGO.
Dobrze płatną pracę może otrzymać każdy mieszkaniec gminy oraz obcokrajowiec wpisujący się w kryteria możliwości nadania statusu zleceniobiorcy GSR. Społeczny program re-industrializacji grupy polskich gmin (z terenu powiatów ziemskich) stał się uzasadnieniem do powołania 
Społecznego Komitetu Organizacyjnego inicjatywy programowej "Gminnych Stref Rozwoju".
Komitet działa na podstawie Regulaminu Komitetu. Opracowany został także ramowy program współpracy z władzami gmin, lokalnymi (z terenu gmin) organizacjami pozarządowym.
Komitet stanowi platformę organizacyjną dla opracowania a następnie wdrażania pakietu programów i projektów gospodarczych i społecznych. Wolontariuszami tego wirtualnego niezdefiniowanego formalnie bytu są osoby ze wszystkich regionów Polski. Na siedzibę umownego wirtualnego biura Komitetu obrano miasto stołeczne -Warszawę. 
W 2024 roku utworzyliśmy placówkę zagraniczną z zadaniami HUB Inwestycji bezpośrednich lokowanych w Polsce (w GSR).
Nasza zagraniczna placówka nosi nazwę: Centrum Promocji Inwestycji Bezpośrednich "HOSSA". Na siedzibę Centrum obraliśmy Berlin (RFN). 
Poprawne, efektywne funkcjonowanie Komitetu oraz wirtualnych placówek pod nazwą lokalne Punkty Informacji Handlowej, w tym także placówki w Berlinie, wymaga posiadania odpowiednio przeszkolonej kadry - menedżerów LPIH.
Zatrudnienie odpowiedniej ilości mieszkańców gmin do obsługi zadań na terenie powiatów ziemskich jest na teraz startowym zadaniem wolontariuszy Zespołu Rekrutacji Wydziału GSR przy Biurze Sztabu Komitetu (SKOGSR).
Zapraszamy lokalne NGO do współpracy przy rekrutacji kandydatów na menedżerów LPIH. Tylko lokalna organizacja pozarządowa ma prawo rekomendować kandydata na menedżera biura placówki LPIH na terenie gminy.
Niniejszym informujemy, że Zespół Rekrutacji przy wydziałach GSR oraz gminnych Akademickich Biur Karier oraz wolontariusze Zespół programu HOSSA ogłosiły nabór kandydatów na konsultantów możliwej do powołania na terenie gminy:
- placówki biura Lokalnego Punktu Informacji Handlowej. 
Status kandydata na konsultanta może otrzymać każda osoba z wykształceniem minimum średnim. Posiadanie "doświadczenia" zawodowego może utrudnić wpasowanie się w zadania menedżera LPIH na teren gminy. Już dziś rozpoczęliśmy proces rekrutacji kandydatów na menedżerów LPIH.
Od 2025 roku (czerwiec) na zakończenie pierwszego roku studiów kandydat na menedżera LPIH może otrzymać pakiet narzędzi. Ważna informacja: kandydatem na menedżera LPIH nie może być osoba bezrobotna!!!
Z kandydatów na pracowników biura lokalnej placówki LPIH wyłoniony zostanie kandydat na menedżera placówki LPIH.
Warunki uzyskania statusu menedżera podane są w zakładce PRACA i dalej pod zakładka MENEDŻER LPIH.
Poza funkcją menedżera LPIH na terenie gminy pomocniczo będą mogły w gminie funkcjonować (wstępnie) do dwóch osób ze statusem konsultanta Biura SKOGSR na teren gminy. W gronie tych osób mamy zarezerwowane jedno miejsce dla obywatelek Ukrainy. Więcej informacji dla Pań naszego sąsiada ze Wschodu w zakładce UKRAINA.
O kandydaturę na konsultanta czy Menedżera LPIH mogą ubiegać się jedynie osoby posiadających obecnie zatrudnienie. Uzyskanie statusu konsultanta a szczególnie menedżera LPIH poprzedzone będzie szkoleniem preselekcyjnym i szkoleniem głównym.
W okresie szkolenia za same chęci uzyskania zatrudnienia na etat w spółdzielni socjalnej (osób prawnych) nie będą wypłacane środki finansowe czy rzeczowe. To nie jest projekt finansowany ze środków unijnych. Uzyskanie kontraktu zrealizowane będzie jako zatrudnienie punktowe finansowane z budżetu pracodawcy.

Zapraszamy do dalszej lektury informacji o możliwości zatrudnienia w placówce LPIH zaplanowanej do powołania na terenie gminy właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata.
Cel przedsięwzięcia.
Zapewnienie oczekiwanych przez inwestorów warunków lokowania na terenie gmin inwestycji bezpośrednich oraz rozwoju zintegrowanych organizacyjnie mikro-podmiotów gospodarczych.
Realizując cel przedsięwzięcia, lokalne organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej z grupy SKOGSR podejmą współpracę przy wytyczeniu granic przyszłej lokalnej GSR wraz z podziałem na obszary funkcjonalne tej GSR.
Nastąpi wspólne opracowanie planu realizacyjnego uruchomienia lokalnej GSR. Opisane i zatwierdzone zostaną techniczne, w tym informatyczne narzędzia oraz procedury na rzecz skutecznego monitorowania poprawność funkcjonowania zintegrowanych obszarów rozwoju gospodarczego.
Szczególnym miejscem funkcjonowania GSR na terenie gmin będą spółdzielcze - akademickie placówki promocji nauki z programu S.O.W.A.  
Do współpracy zapraszamy także Władze lokalnych podmiotów gospodarczych mogących wygenerować edukacyjne stanowiska pracy obywatelom Polski oraz Ukrainy. Być może na start znajdą się miejsca kształcenia zawodowego zleceniobiorców.