Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Zgłoszenie do rozpoczęcia współpracy przy urzeczywistnieniu sieci GSR i placówek GABK.

Dane samorządu

Dane kontaktowe

Osoba wyznaczona do kontaktu z SKO GSR

Proszę o odpowiedzi tak/nie na poniższe pytania

Celem działania jest współpraca przy realizacji placówek biur gminnych akademickich biur karier, sieci gminnych stref rozwoju oraz punktów obsługi gminnych stref rozwoju na terenie gmin miejsko -wiejskim i terenie wiejskim.
Termin szkolenia od marca 2024 roku przez okres mniej więcej 6 miesięcy.
Termin uzyskania środków to trzeci kwartał 2024 roku. Kwota do uzyskania to nie mniej niż 120 000 zł na jedną placówkę gminnego akademickiego biura karier, planowaną do utworzenia na terenie każdej gminy. Placówki powstaną w modułach biurowych, które dostarczymy do każdej Gminy.
Wesprzemy także gminy, które nie znajdą się w sieci GSR a mimo to wyrażą chęć budowy elektrowni MMR.
Szkolenia realizowanych tylko i wyłącznie systemem zdalnym, po zajęciach szkolnych głównych, dla grupy osób ze szkół zawodowych, które to zadeklarują pójście do szkoły średniej, a dla obecnych uczniów szkół średnich że pójdą na studia techniczne. Takie są wymogi naszych partnerów z Ameryki i nie tylko.