Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Informacja dla firm

Wojna w Ukrainie i wojna handlowa USA-Chiny-Rosja to szansa na poważne (maksymalne) wzmocnienie polskich firm. To szansa na przygotowanie rezerw kadrowych dla zapewnienia szerokiej, bezproblemowej ekspansji polskich firm w ukraiński obszar gospodarczy.
Warsztaty Programu Edukacji Zawodowej (PEZ) + tworzenie wewnętrznej mikro-kooperacji jako komponent tworzenia warsztatów PEZ także dla obywateli z Białorusi czy Rosji - to zaplecze do przyjmowania siły roboczej z Białorusi a często z rozpadającej się federacji rosyjskiej. To historyczna szansa dla polskich firm. To realizowana zasadność podniesienia potencjału polskich firm. Można to uzyskać poprzez:
  a) inwestycje w kapitał ludzki oraz
  b) w nowoczesne maszyny, urządzenia w tym :
     - proces robotyzacji procesu produkcji - jeżeli będzie to możliwe.
Należy także zauważyć bezwzględną zasadność wdrożenia nowych systemów informatycznych w tym:
  - web ERP ,
  - z silnym komponentem zewnętrznym jakim jest Work Flow,
  - "roboty" cyfrowe czyli systemy R.P.A.
Zacząć należy od uruchomienia warsztatów programu edukacji zawodowej (PEZ). Podane w kolejnych podzakładkach formularze pozwolą pracodawcy odnaleźć się w tym konkursie i programie warsztatów. Poniżej jest pakiet plików do pobrania. W sytuacji przystąpienia do konkursu lub tylko Warsztatów wzory dokumentów należy poprawnie wypełnić, podpisać elektronicznie (np. ePUAP) i przekazać na podane email. Rozpocznie się proces uruchamiania wnioskowanej części narzędzi programowych SKOGSR jako komponenty wsparcia polskich firm.
Jeszcze raz przypominamy. Rozpoczynamy od uruchomienia warsztatów PEZ. Dotyczy to także obecnych etatowych pracowników firmy. Należy rozpocząć proces "wypychania" etatowych pracowników firmy na etaty,
ale w spółkach z o.o. -non profit i spółdzielniach socjalnych - osób prawnych.
Dopiero taki układ organizacyjny zapewni środki z konkursu "Dotacja Zwrotna".