Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Dane teleadresowe oraz profil firmy.

Kierownictwo (2 osoby).

Osoba do kontaktu z jednostką szkoleniową.

Dane dotyczące Warsztatów PEZ.

Planowana ilość osób do zatrudnienia w ramach Warsztatów PEZ oraz terminy zatrudnienia dla poszczególnych specjalności.