Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Dane organizacji

Dane kontaktowe

Osoba wyznaczona do kontaktu z SKO GSR

Zwracamy się z poniższymi prośbami: