Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Dane samorządu

Dane kontaktowe

Osoba wyznaczona do kontaktu z SKO GSR

Wskazanie zainteresowania poszczególnymi projektami