Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Formularz zgłoszeniowy wolontariusza lokalnej placówki gminnego Akademickiego Biura Karier i placówki LPIH.
Będąc uczniem dowolnej szkoły średniej (technika, licea w tym ekonomiczne, inne zawodowe, szkoły policealne) lub studentem możesz uzyskać status wolontariusza Fundacji z grupy SKOGSR w Warszawie. Zadania faktyczne pełnić będziesz mógł będąc członkiem Zespołu. Zadania realizowałbyś jako wolontariusz spółdzielni socjalnej uczącej pracy w Zespole przy wydziale Biura Sztabu SKOGSR w Warszawie.
Możesz otrzymać kwalifikowany zwrot kosztów udziału w wolontariacie. Warunki opisane będą w kontrakcie menedżerskim wolontariusza. Kontrakt zawierasz z zarządem spółdzielni socjalnej.
Będąc na statusie wolontariusza możesz otrzymać dostęp do wybranych szkoleń zawodowych (finanse, przygotowanie inwestycji, zarządzanie mikro-firmą).