Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Konkurs "Dotacja Zwrotna"

Informacja o programie pozyskania kapitału  rozumianego jako środki kooperacji gospodarczej.

Spółdzielnia Socjalna "Edukator" z grupy SKOGSR jest koordynatorem procesu uruchamiania warsztatów programu edukacji zawodowej oraz podmiotem formalnie, prawnie wspierającym wolontariuszy Zespołu konkursu "Dotacja Zwrotna" przy Wydziale HOSSA Biura Sztabu SKOGSR w Warszawie.
Jako członek założyciel SKOGSR spółdzielnia uzyskała status partnera Centrum Promocji Inwestycji Bezpośrednich w Berlinie. Ten partnerski byt organizacyjny ma na celu wspieranie procesu lokowania inwestycji bezpośrednich w Polsce.

Wspiera także proces wdrażania celów konkursu "Dotacja Zwrotna" kierowanego ostatecznie do podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz przedsiębiorstw społecznych (spółek z o.o.-non profit). W przypadku PES beneficjentami konkursu mogą być PES poddane procesowi likwidacji bez prawnego uruchomienia procesu tej likwidacji w Sądzie. (Obecny stan zadłużenia nie przekreśla możliwości udzielenia skutecznego wsparcia i odrodzenia PES w realiach gospodarczych.

Programy wsparcia kapitałowego (Aniołowie Biznesu ekonomii społecznej) przy Centrum Promocji Inwestycji Bezpośrednich w Berlinie pozwalają bardzo elastycznie pozyskiwać środki finansowe - kapitał dla PES oraz PS.
Kapitał rzeczowy jest jedyną formą realnego udziału - zaangażowania Aniołów Biznesu w restrukturyzację PES.

Program kształcenia (unifikowany w całym kraju dla każdej placówki z grupy SKOGSR) pozwala skutecznie, efektywnie organizacyjnie, dydaktycznie przekazać uczestnikom wiedzę pomocną w zapewnieniu rozwoju już istniejącej lokalnej firmy produkującej na rynek polski lub eksport.
Najważniejszym wyróżnikiem działań Aniołów jest odstąpienie od praktyki poręczeń majątkowych. Dotyczy to: 
  1) firmy polskiej zainteresowanej uruchomieniem warsztatów PEZ. Firmy zainteresowanej uruchomieniem procesu przygotowania biznes plany działalności gospodarczej. Nie będzie to biznes plan dla sztuki jak to często bywało przy projektach unijnych. Należy wykonać profesjonalny biznes plan. Pozyskaniem perspektyw rozwoju poprzez nową kooperację wewnętrzną.
  2) członków władz firmy czy w przypadku jednoosobowej działalności odstąpienie od poręczeń właściciela tej firmy w tym poręczenia na jego prywatnym majątku.
Więcej informacji podczas serii krótkich (20 minutowych telekonferencji) oraz w plikach możliwych do przekazania firmie.
Te nowatorskie rozwiązania dotyczą także innych zintegrowany organizacyjnie członków konsorcjów mikro kooperacji jako uczestników procesu produkcji. Więcej informacji w plikach dotyczących konkursu "Dotacja Zwrotna".
Treść Regulaminu Konkursu, pakiet dokumentów pozwalających przygotować się do utworzenia, powołania konsorcjum mikro kooperacji.
Ciekawostka organizacyjna. Dla zapewnienia polskim mikro i małym firmom rozwoju zatwierdzony został program warsztatów PEZ możliwych do wdrożenia na terenie niemieckiej firmy lub francuskiej firmy. Więcej informacji o tym szczególnie ciekawym rozwiązaniu przeniesionym z cywilizowanych gospodarek świata na nasz polski "grunt".
Ten wariant daje polskiej firmie - liderowi konsorcjum mikro kooperacji największe szanse uzyskania ostatecznie pełnego sukcesu.
Program szkolenia (przy SKOGSR) obywateli polskich w partnerskich zagranicznych firmach uzyskał akceptację Władz partnerskich bytów społecznych w krajach Starej Unii. Dzięki udziałowi Polaków (etatowych pracowników lidera konsorcjum mikro kooperacji) w Warsztatach PEZ (na terenie np. Niemiec) otwiera się perspektywa uzyskania nowych maszyn, urządzeń.
Możliwe będzie uzyskanie finansowania kosztów budowy hali produkcyjnej.

Pozytywnie zweryfikowany przez Zespół Konkursu przy SKOGSR  wniosek konkursowy przekazywany jest do Zespołu "Anioła Biznesu" ekonomii społecznej przy Centrum Promocji Inwestycji Bezpośrednich "HOSSA" w Berlinie. Zespół w Warszawie sprawdza jedynie część formalną. Nie dokonuje oceny realności propozycji od strony biznesowej.
W ramach tego projektu Zarząd spółdzielni socjalnej "Edukator" w Warszawie otrzymał zadanie monitorowania procesu realizacji wniosków konkursu "Dotacja Zwrotna". Warunkiem wstępnym nadania statusu uczestnika konkursu "Dotacja Zwrotna" jest:
  1) rekomendowanie pracowników do udziału w warsztatach PEZ i przyszłego etatowego pracownika przyszłej spółdzielni socjalnej powołanej przez SKOGSR,
  2) rekomendowanie osoby (w wieku od 19 do 55 roku życia) zainteresowanej i mogącej pełnić zadania monitora - konsultanta SKOGSR przy monitorowaniu procesu poprawnego przygotowania wniosku konkursu "Dotacja Zwrotna",

Pliki do pobrania, zapoznania się:
- Regulamin konkursu "Dotacja Zwrotna"
Umowa z osobą prowadzącą monitoring opracowania wniosku. Monitorujący nie może bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyć w procesie opracowania wniosku!!!
 
Link do telekonferencji na start przesłany zostanie po dokonaniu zgłoszenia na formularzu zainteresowania (bez zobowiązań) udziału w konkursie "Dotacja Zwrotna".

Formularz zgłoszeniowy.