Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Miasto 15-minutowe – Przyszłość Zrównoważonego Życia

Miasto 15-minutowe – Przyszłość Zrównoważonego Życia

Miasto 15-minutowe to koncepcja urbanistyczna, która zakłada, że wszystkie podstawowe potrzeby mieszkańców mogą być zaspokojone w promieniu 15 minut pieszo lub rowerem od ich miejsca zamieszkania. Celem jest stworzenie bardziej zrównoważonych, przyjaznych i zdrowych społeczności miejskich, gdzie życie codzienne jest prostsze i bardziej komfortowe.

W mieście 15-minutowym kluczowe elementy to:

  1. Dostępność usług: Szkoły, sklepy, miejsca pracy, ośrodki zdrowia, parki i inne niezbędne usługi są blisko mieszkańców, co redukuje potrzebę korzystania z samochodu.

  2. Zrównoważony transport: Promowanie chodzenia, jazdy na rowerze oraz korzystania z transportu publicznego, co zmniejsza ruch samochodowy, emisję spalin i hałas.

  3. Mieszane użytkowanie terenu: Integracja różnych funkcji miejskich, takich jak mieszkalnictwo, handel i rekreacja, na niewielkich obszarach, co zwiększa żywotność i bezpieczeństwo dzielnic.

  4. Zieleń miejska: Duża ilość terenów zielonych i miejsc do rekreacji sprzyja zdrowiu fizycznemu i psychicznemu mieszkańców.

  5. Społeczność i zaangażowanie: Tworzenie miejsc, które sprzyjają integracji społecznej i budowaniu więzi międzyludzkich.

Koncepcja miasta 15-minutowego opiera się na idei, że bliskość jest kluczem do bardziej zrównoważonego i szczęśliwego życia miejskiego. Redukuje ona potrzebę długich codziennych dojazdów, co z kolei zmniejsza stres, oszczędza czas i poprawia jakość powietrza. Dodatkowo, promowanie lokalnych usług i biznesów wspiera lokalną gospodarkę.

Miasto 15-minutowe to wizja przyszłości, która stawia człowieka i jego potrzeby w centrum uwagi, tworząc bardziej zrównoważone, zdrowe i przyjazne miejsca do życia.