Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Konsultant SKOGSR na teren gminy

Udział obywatelki/obywatela Ukrainy w projekcie jest komponentem przygotowań do wdrożenia programu odbudowy przemysłu oraz zasobów mieszkaniowych Ukrainy. Przypominamy, że program odbudowy Ukrainy w formule  zaproponowanej przez wolontariuszy SKOGSR w Warszawie wymaga przeszkolenia minimum 96 tysięcy obywatelek/obywateli Ukrainy. Udział w projekcie jest poligonem doświadczeń w zarządzaniu mikrofirmą oraz zarządzania  środkami inwestycyjnymi skierowanymi na Ukrainę a zarządzanymi przez mikro podmiot utworzony po wojnie na Ukrainie i z udziałem obywateli Ukrainy.
Organizatorzy przedsięwzięcia przewidzieli, że z grona uczestników szkolenia "Czerwona Kalina" wyłoniona zostanie grupa minimum 2.500 osób mogąca pełnić zadania koordynatora, monitora udziału obywateli w projekcie:
Spółdzielnie socjalne poligonem doświadczeń Obywatelek Republiki Ukrainy w zarządzaniu mikro-firmą.
W okresie minimum 12 miesięcy wypełnianie zadań będzie możliwe jedynie w systemie zdalnym- Home Office.
Uzyskanie - zawarcie kontraktu menedżerskiego pracowniczego może podpisać Rada Nadzorcza spółdzielni socjalnej utworzonej z udziałem SKOGSR. Spółdzielnia zostanie utworzona w okresie szkolenia.
Działanie nie jest finansowane ze środków publicznych - polskich czy środków tzw. unijnych.
 
W zakresie wynagradzania konsultanta SKOGSR obowiązują rynkowe zasady- reguły funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Nie wypracujesz dochodu nie masz prawa do wynagrodzenia. Konsultant (Ukrainiec, Ukrainka) już w okresie szkolenia będą jednoosobowo szefem spółdzielni socjalnej. Prezentowane działanie w tym zatrudnienie - nie jest przykładem "komunistycznego" rozdawnictwa. W Polsce należy efektywnie pracować, aby dochody dla firmy wypracować. Z tych dochodów kwalifikowaną część na wypłatę pracowników można przeznaczyć. Nie jest to praca dla Ukraińców ze statusem osoby bezrobotnej.
Organizatorzy unikają osób z perspektywą postawy roszczeniowej. Z tego powodu w okresie szkolenia Ukrainka powinna mieć stabilne źródło dochodów. Oficjalne zatrudnienie w polskim podmiocie gospodarczym. 

Zakres obowiązków:

  • tworzenie bazy potencjalnych beneficjentów naszych projektów;
  • zapraszanie i umawianie klientów na spotkania;
  • prezentowanie beneficjentom naszych rozwiązań;
  • analizowanie potrzeb beneficjentów i rekomendowanie odpowiednich projektów;
  • zdobywanie wiedzy i aktualizowanie informacji o naszych projektach;
  • wspomaganie i nadzorowanie rozwoju tworzonej grupy konsultantów.

Zgłoszenia poprzez poniższy formularz:

Działanie nie jest finansowane ze środków publicznych - polskich czy środków tzw. unijnych. Jest w pełni komercyjnym zadaniem członków SKOGSR w Warszawie. Udział obywateli Ukrainy w projekcie (w tym pakietu szkoleń) jest całkowicie bezpłatny.
Wychodząc na przeciw  zasadności włączenia się polskich firm w proces odbudowy Ukrainy wolontariusze Biura Sztabu SKOGSR w Warszawie opracowali projekt:
Spółdzielnie socjalne poligonem doświadczeń Obywatelek Republiki Ukrainy w zarządzaniu mikro-firmą.
Opracowano także wzory dokumentów realizacyjnych. Wdrożyliśmy oprogramowanie pomocne w nadzorowaniu poprawności wdrażania celów projektu.  Udział obywateli Ukrainy w projekcie jest komponentem przygotowań do wdrożenia programu odbudowy przemysłu oraz zasobów mieszkaniowych Ukrainy. Program odbudowy Ukrainy w formule  zaproponowanej przez wolontariuszy SKOGSR w Warszawie wymaga przeszkolenia minimum 96 tysięcy obywatelek Ukrainy. Udział w projekcie jest poligonem doświadczeń w zarządzaniu mikro firmą. Jest platformą dydaktyczną w procesie zarządzania  środkami inwestycyjnymi skierowanymi na Ukrainę. 
Zarządzanie kapitałem oraz zasobami ludzki w Polsce a docelowo także w  Ukrainie prowadzone będzie tylko i wyłącznie przez mikro podmioty utworzone po wojnie na Ukrainie. Przewidzieliśmy tworzenie tych podmiotów z udziałem SKOGSR oraz tylko i wyłącznie z udziałem uczestników projektu. 
Na teraz w Polsce udział w projekcie (w tym utworzenie nowej spółdzielni socjalnej) pozwoli obywatelom Ukrainy ubiegać się o lepiej płatną pracę. Gdy spółdzielnia zostanie zarejestrowana w polskim KRS uczestnik projektu będzie składać ofertę usług pracy nie jako obywatel Ukrainy a właśnie jako polski podmiot gospodarczy.
Szablon planu kont księgowych pozwoli całkowicie samodzielnie prowadzić księgowość tej spółdzielni.
W okresie minimum 12 miesięcy zadania swoje będzie można pełnić jedynie w systemie zdalnym- Home Office.
Uzyskanie - zawarcie kontraktu menedżerskiego pracowniczego może podpisać Rada Nadzorcza spółdzielni socjalnej utworzonej z udziałem SKOGSR. Spółdzielnia zostanie utworzona w okresie szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia obywatel Ukrainy na stanowisku prezesa jednoosobowego zarządu tej spółdzielni będzie mógł podpisać kontrakt menedżerski pracowniczy (etat). W zakresie wynagradzania prezesa (obywatela Ukrainy) obowiązują rynkowe zasady - reguły funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Nie wypracujesz dochodu nie masz prawa do wynagrodzenia. Konsultant (Ukrainiec, Ukrainka) już w okresie szkolenia będą jednoosobowo szefem spółdzielni socjalnej. Prezentowane działanie w tym zatrudnienie - nie jest przykładem "komunistycznego" rozdawnictwa. W Polsce należy efektywnie pracować, aby dochody dla firmy wypracować. Z tych dochodów kwalifikowaną część na wypłatę pracowników można przeznaczyć. Nie jest to praca dla Ukraińców ze statusem osoby bezrobotnej. Organizatorzy unikają osób z perspektywą postawy roszczeniowej. Z tego powodu w okresie szkolenia  powinno się posiadać stabilne źródło dochodów. Oficjalne zatrudnienie w polskim podmiocie gospodarczym. 
Należy spodziewać się, że od 3 miesiąca szkolenia spółdzielnia (dzięki staraniom uczestnika projektu) będzie mogła zrezygnować z etatu u obecnego pracodawcy. Ewentualne kontynuowanie zadań służbowych będzie mogło być realizowane w relacji pracodawca- spółdzielnia socjalna z szefem w osobie uczestnika projektu.
 Zapraszamy do udziału w projekcie. Formularz zgłoszenia chęci udziału w projekcie - poniżej.