Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Projekt Spółdzielnie socjalne poligonem doświadczeń Obywatelek Republiki Ukrainy w zarządzaniu mikrofirmą

Projekt jest częścią programu ekspansji gospodarczej na teren Ukrainy.

Organizacje pozarządowe przy współpracy z pracodawcami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej obywatelek Republiki Ukrainy - tymczasowych mieszkańców gmin, podejmują od marca 2024 roku działania zmierzające do zwiększenia efektywności programów zapewnienia prywatnych środków finansowych i rzeczowych niezbędnych dla zapewnienia satysfakcjonujących warunków pobytu w Polsce.

Przedmiotem troski Realizatorów programu są obywatele Ukrainy, posiadający numer PESEL:
1. Matki oraz nieletnie dzieci.
2. Uczniowie szkół średnich w tym techników i liceów, szkół zawodowych.
3. Beneficjentami projektu będą członkowie ich rodzin, korzystający z systemu świadczeń pomocy społecznej.

Podstawowym celem programu jest przeszkolenie beneficjentów w oparciu o pakiet szkoleń "Czerwona kalina". Szkolenie przekaże wiedzę z zakresu prowadzenia mikrofirmy - podmiotu ekonomii społecznej (PES) oraz przedsiębiorstwa społecznego (PS).
Po zakończeniu zaplanowanego pakietu szkoleń uczestniczki będą mogły otrzymać zatrudnienie w spółdzielni socjalnej lub spółce z o.o. (przedsiębiorstwo społeczne).
W oparciu o beneficjentów zostanie utworzona sieć placówek biur Lokalnych Grup Działania Ukrainek (stowarzyszeń zwykłych) oraz będą uruchamiane u pracodawców Warsztaty Programu Edukacji Zawodowej (PEZ).

Przewidywane efekty Projektu.

1. Integracja zawodowa poprzez edukację i przygotowywanie do przekwalifikowań zawodowych, z wykorzystaniem możliwości lokalnych i zewnętrznych pracodawców w tworzeniu warsztatów PEZ a w konsekwencji do zatrudnienia obywateli Ukrainy - uczestników PEZ,
2. Edukacja przedsiębiorczości obywateli Ukrainy – sposobem promocji PES.
3. Wypromowanie wśród Ukrainek idei edukacji przedsiębiorczości systemem nauki na odległość,.
4. Wypromowanie lokalnych partnerstw działających na rzecz aktywizacji zawodowej lokalnej społeczności.
5. Zainicjowanie i rozwój budownictwa modułowego na potrzeby uchodźców wojennych.

Do pobrania: