Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Szkolenia

Szkolenie "Czerwona Kalina".

Całkowita liczba godzin szkolenia (preselekcja + główne): 1218 godzin. Dni szkolenia: 157.

Łączna liczba godzin: 1218 godzin, w tym na teorię przypada 246 godzin, na praktykę przypada: 972 godziny.

Część teoretyczna programu szkolenia wykonywana będą na komputerze szkolącego się (studenta).

Część praktyczna kursu realizowana będzie w firmach udostępniających warsztatowe miejsca szkoleniowe.

Wykaz ważniejszych tematów szkolenia:

 

1. Regulaminy normujące pracę – menedżera i monitora LPIH.
2. Przepisy BHP i PPOŻ.
3. Mikro-firma partnerem lokalnego pracodawcy.
4. Sport w procesie podnoszenia zaangażowania społecznego.
5. Kompetencje menedżera LPIH , kompetencje monitora LPIH.
6. Podstawy marketingu.
7. Prawo Spółdzielni Socjalnych.
8. Kluby Obrony Lokalnej - zadania.
9. Prawo budowlane i K.P.A. (lokalne projekty inwestycyjne).
10. Urząd gminy a inwestycje zagraniczne Gminne Strefy Rozwoju.
11. Prawo Pracy na przykładzie praktyk firm skandynawskich.
12. Handel zagraniczny wsparcie dla lokalnych firm z programu „HOSSA”.
13. Budownictwo mieszkaniowe „Nasze Domy” zasady i technologie.
14. Procedury FIDIC a proces inwestycyjny Gminnych Stref Rozwoju.
15. Lokalne środowiska kobiet sojusznikiem Biura Sztabu SKOGSR.
16. Wykonanie standardowego biznes planu konkursu „Dotacja Zwrotna”.
17. Spółdzielnia socjalna partnerem instytucji finansowych.
18. Emisja obligacji - kredytowanie budownictwa pod wynajem.
19. Ubezpieczenia.
20. Podstawy analizy finansowej przedsięwzięcia.
21. Język angielski (bankowość, handel zagraniczny, inwestycje).
22. Protokół i etykieta.
23. Negocjacje.
24. AWATAR.
25. Grafika komputerowa i wykonanie strony internetowej.
26. Oprogramowanie (księgowość) do zarządzania spółdzielnią socjalną.
27. ERP + Work Flow dla mikrofirm.
28. Podstawy zarządzania mikro-firmy sektora ekonomii społecznej.
29. Gminne Strefy Rozwoju – tworzenie i rozbudowa.